آخرین خبرها

فرماندار ویژه میانه: شورای فرهنگ عمومی ظرفیتی مهم در راستای رفع بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی است

 2222222

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه، با اشاره به اینکه شورای فرهنگ عمومی ظرفیتی بزرگ و مهم برای ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات و مسائل فرهنگی و اجتماعی موجود در جامعه شهری و روستایی است گفت:  تلاش برای حذف سنت‌های غلط رایج و تشویق مردم بر حفظ و تقویت ارزش‌های دینی، مذهبی و فرهنگی منطقه از دیگر اهداف ایجاد شورای فرهنگ عمومی است.

محمدرضا مشایخی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان، بر ضرورت ارائه گزارش سالانه از وضع فرهنگ عمومی شهرستان و ارائه برنامه‌ای مدّون و همسو برای هماهنگ کردن دستگاه‌ها، نهادها، مراکز و مؤسسات دولتی و غیردولتی و تشکلهای مردم نهاد در شهرستان برای فعالیت در زمینه مسائل فرهنگی تاکید کرده افزود: برنامه‌ریزی در جهت اجرایی کردن تصمیمات اتخاذ شده در شورای فرهنگ عمومی شهرستان، از طریق ملزم کردن مدیران دستگاه‌ها ونهادهای شهرستان میسر می شود.

فرماندار ویژه میانه بعضا، عدم نظارت و کنترل ادارات بر موسسات زیرمجموعه خود را از دیگر مسائل عنوان نموده اضافه کرد: برنامه سالانه این موسسات باید از سوی ادارات مربوطه مورد نظارت و کنترل دقیق قرار گرفته و  در شورای فرهنگ عمومی نیز بررسی های لازم برای تصویب در کارگروهها انجام شود.

وی بر اتخاذ شیوه‌های تشویقی و نظارتی در شهرستان از سوی شورای فرهنگ عمومی به منظور اعتلا و شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف تاکید کرده بیان نمود: بررسی آثار فرهنگی مترتب بر سیاستها و اجرای طرح و برنامه های اقتصادی، اجتماعی در شهرستان به منظور اطمینان از همسویی و عدم مغایرت آنها با اصول سیاست فرهنگی کشور و استان و ابلاغ نتیجه به دستگاههای اجرایی شهرستان نیز از دیگر وظایف شورای فرهنگ عمومی است.