آخرین خبرها

معاون عمرانی فرماندار از دو پروژه عمرانی این شهرستان بازدید کرد

 مهدی مشایخی معاون عمرانی فرماندار ویژه میانه با همراهی آقامحمدی بخشدار مرکزی از دو پروژه عمرانی راه میانه-میاندوآب و ساماندهی رودخانه روستای کهبنان بازدید کرد.

پروژه راه میانه-میاندوآب به طول 9 کیلومتر است که 5 کیلومتر آن در مرحله بیس و 4 کیلومتر باقیمانده نیز در حال احداث می باشد که انجام آن با اعتبار 45 میلیارد ریال انجام می گیرد.

همچنین پروژه ساماندهی رودخانه روستای کهبنان با اعتبار 17 میلیارد ریال توسط پیمانکار پروژه راه آهن میانه-اردبیل صورت می پذیرد.

مشایخی ابراز امیدواری کرد این دو پروژه تا پاییز سال جاری به اتمام برسد.

photo 2019 07 11 13 26 17photo 2019 07 11 13 26 17photo 2019 07 11 13 26 17photo 2019 07 11 13 26 17photo 2019 07 11 13 26 17photo 2019 07 11 13 26 17photo 2019 07 11 13 26 17photo 2019 07 11 13 26 17photo 2019 07 11 13 26 17