آخرین خبرها

فرماندار ویژه میانه با حضور در دادگستری این شهرستان، هفته قوه قضائیه را تبریک گفت

محمدرضا مشایخی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه به همراه معاون عمرانی، بخشداران و جمعی از اعضای شورای تامین با حضور در داگستری میانه و دفتر رئیس دادگستری و دادستان این شهرستان، هفته قوه قضائیه را به ایشان تبریک گفته، از زحمات آنان قدردانی کرد.

image 2019 6 25 8 14 56 991 zn2image 2019 6 25 8 14 56 991 zn2image 2019 6 25 8 14 56 991 zn2image 2019 6 25 8 14 56 991 zn2image 2019 6 25 8 14 56 991 zn2image 2019 6 25 8 14 56 991 zn2