آخرین خبرها

جلسه ملاقات مردمی فرماندار ویژه شهرستان میانه برگزار شد

جلسه ملاقات مردمی محمدرضا مشایخی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه که دوشنبه هر هفته با هدف رسیدگی و بررسی مسائل و مشکلات مراجعین، برگزار می شود، دوشنبه امروز نیز همچون دوشنبه های هر هفته برگزار شد.

photo 2019 06 24 12 03 00photo 2019 06 24 12 03 00photo 2019 06 24 12 03 00photo 2019 06 24 12 03 00photo 2019 06 24 12 03 00photo 2019 06 24 12 03 00photo 2019 06 24 12 22 53photo 2019 06 24 12 22 53