آخرین خبرها

بخشدار کندوان میانه :احداث ۲۵ خانه محروم در بخش

edb0cd7f8358be6e2273b25a97ee95e445287a65795c1cc60dc66906efd2d4f8

بخشدار کندوان میانه با اشاره به احداث ۱۰ خانه محروم در بخش گفت:  با برنامه ریزی های صورت گرفته ۱۵ خانه محروم دیگر در این بخش احداث خواهد شد.

محمود زرین با بیان اینکه می توان در کنار کارهای روزمره خود با اندکی تلاش بیشتر گامهایی برداشت که بتوان به آن افتخار نمود، خواستار مشارکت خیرین و عموم مردم در کمک رسانی هر چه بیشتر به این منطقه شد.

وی با تاکید بر لزوم هم افزایی و همکاری دستگاهها و گروههای جهادی و پتانسیل خیرین گفت: با برنامه ریزی و زمانبندی دقیق تعداد خانه های محروم ساخته شده را افزایش داده و در جهت محرومیت زدایی تلاش خواهیم کرد.

وی ضمن دعوت از خیرین و افراد توانمند در خصوص ساخت خانه های محروم روستایی گفت: این امور حسنه است که پاداش اخروی را به دنبال دارد.