آخرین خبرها

حل مشکل سری و سریال کارت هوشمند ملی در بانک ها و ادارات

kartind2ex

کلیه متقاضیانی که برای کارت هوشمند ملی ثبت نام نموده ولی تاکنون کارت آنها صادر نشده می توانند با استفاده از رسید ثبت نامی خود از کلیه ادارات دولتی و بانکها و موسسات و..... خدمات دریافت کنند شایان ذکر است که کد رهگیری ثبت شده در رسید مذکور به منزله سری و سریال موقت کارت هوشمند ملی بوده و در صورت بروزرسانی سامانه ها توسط خود ادارات و  بانک ها  در تمامی سامانه های ادارات و بانک ها قابل دسترس خواهد بود و در صورت نیاز با در دست داشتن اصل شناسنامه و رسید کارت ملی به اداره ثبت احوال میانه مراجعه فرمائید.

 

روابط عمومی اداره ثبت احوال میانه