آخرین خبرها

معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش در کمیته پیشگیری از آسیبهای اجتماعی؛ فرهنگ سازی و آگاه سازی بهترین ابزار برای کاهش آسیب های اجتماعی هستند

جلسه کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی منطقه با حضور ساجدی فر معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش میانه ، معاونین و کارشناسان مدیریت در اتاق جلسات مدیریت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش میانه، ساجدی فر ضمن قدردانی از همکاران منطقه از فعالیت های صورت گرفته در منطقه در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی، با اشاره به عوامل بوجود آمدن آسیب های اجتماعی از جمله(اعتیاد،ترک تصیل ، اختلافات خانوادگی و ...) افزود باید چهار مولفه اطلاع رسانی دقیق،مدیریت موضوع، مراقبت از موضوع و هماهنگی بین بخشی را سرلوحه برنامه ها برای کاهش آسیب های اجتماعی قرار دهیم.

مدیر دستگاه تعلیم وتربیت منطقه فرهنگ سازی و آگاه سازی را بهترین ابزار برای کاهش آسیب های اجتماعی عنوان و بیان کرد راه نجات آموزش و پرورش در تمامی حوزه ها اجرای سند تحول بنیادین و پایبند بودن به آن است .

ساجدی فر  آسیب های فضای مجازی در دنیای کنونی را یکی از پرخطر ترین آسیب های پیش روی دانش آموزان دانست و افزود باید سواد رسانه ای و ارتباطی دانش آموزان و اولیا ارتقا پیدا کند و محرک های خوشایند جایگزین شوند.

وی مهمترین عامل موفقیت را در اتحاد و انسجام و پرهیز از بخشی نگری در تمامی حوزه ها دانست و گفت امر به معرو ف و نهی ازمنکر از مهمترین روش های پیشگیری از آسیب های اجتماعی است و بر فعال سازی ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین  استفاده از پتانسیل شرکای آموزشی و تشکل های دانش آموزی تاکید کرد.