آخرین خبرها

گستره خدمات تامین اجتماعی(31) - خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی

                                                                                         

در راستای تحقق تامین اجتماعی الکترونیک، تکریم ارباب رجوع، کاهش مراجعات حضوری کارفرمایان، بیمه شدگان و مستمری بگیران محترم و جلب حداکثری، سازمان تامین اجتماعی اقدام به راه اندازی سایت طرح خدمات غیرحضوری (طرح دکتر نوربخش) به آدرس اینترنتی (Eservices.tamin.ir) است.

هم اکنون ٣٥ سرویس خدمتی به بیمه شدگان از طریق سامانه اینترنتی ارایه می شود که تا پایان سال به ٢٠٠ خدمت می رسد.همچنین هم اکنون در مراکز درمانی استان نسخه به صورت الکترونیکی نوشته و دارو نیز بدون نسخه کاغذی تحویل بیمار می شود. اکثر خدمات مورد نیاز بیمه شدگان به صورت غیرحضوری ارایه شده و نیازی به حضور مستقیم بیمه شده در دفاتر و ادارات سازمان نیست، از مزایای این سامانه می توان به  قابل نصب بودن در گوشی های تلفن همراه اشاره نمود.تمام بیمه شدگان اعم از کارفرما و مستمری بگیر می توانند در این سامانه ثبت نام و سیستم به صورت خودکار آنها را شناسایی  و بر حسب مشخصات شان خدمات ارایه می دهد.

خدمات غیرحضوری این سامانه شامل دریافت فیش حقوقی، صدور دفترچه، مشاهده سوابق، احکام حقوقی، ارسال مدارک کمک هزینه ازدواج، مدارک استراحت پزشکی و غرامت و گواهی کسر اقساط بیمه شده،خدمات ارسال لیست و پرداخت حق بیمه و سایر موارد می باشند.همچنین بیمه شدگان می توانند در ماه روزهای کارکردی خود را مشاهده کنند.این سامانه بسیار ساده طراحی شده است که افراد با حداقل سواد می توانند خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

از جمله مزایای این طرح صرفه جویی در وقت و هزینه بیمه شدگان است و امیداست در آینده بسیار نزدیک تمام خدمات به صورت غیرحضوری ارایه شود.

هم اکنون ٩٥ درصد دریافت لیست کارفرمایان از طریق سامانه اینترنتی انجام می شود و مشتریان می توانند پرونده خود را مشاهده کنند.