آخرین خبرها

واكسيناسيون دام سبك شهرستان بر عليه بيماري تب برفكي وشروع فاز جديد واكسن تب مالت(بروسلوز)

-اتمام طرح واكسيناسيون تب برفكي دام سبك

الف-دكتر نوروزي رئيس اداره دامپزشكي شهرستان ميانه با اعلام اين خبر گفت: در جريان اجراي اين طرح اداره دامپزشكي شهرستان ميانه واكسيناسيون تب برفكي دام هاي سبك  بيش از 300 روستا در سطح شهرستان را تحت پوشش قرار داد ودراين عمليات 315500 راس دام سبك شهرستان بر عليه بيماري تب برفكي واكسينه گرديدند.در پايان دكتر نوروزي،ضمن تشكر از اكيپ هاي واكسيناسيون و همكاران بخش خصوصي وهمكاري دامداران در امر واكسيناسيون گله هاي خود  تشكر وقدر داني كردند .

ب-شروع فاز جديد واكسيناسيون تب مالت (بروسلوز)در دام هاي سبك بره وبزغاله در سطح شهرستان ،دكتر نوروزي از  تحت پوشش قرار دادن پيش بيني حدود 85 هزار راس بره و بزغاله به صورت رايگان خبر دادند وبا توجه به اهميت بيماري خواستار همكاري كليه دامداران عزيز با اكيپ هاي دامپزشكي مراجعه كننده به واحدها را شدند. بيماري تب مالت (بروسلوز) يكي از خطرناكترين بيماريهاي مشترك بين دام وانسان محسوب ميشود كه سالانه خسارات سنگيني به دامداران و افراد درگير ودامهاي مبتلا وارد مي كند.

                                                                                                                                                                  روابط عمومي اداره دامپزشكي شهرستان ميانه