آخرین خبرها

بخشدار کندوان بر تاثیر مشارکت والدین در ایجاد روحیه اجتماعی دانش آموزان تاکید کرد


بخشدار کندوان میانه با اشاره بر تاثیر مشارکت والدین در ایجاد روحیه اجتماعی دانش آموزان گفت: اگر والدین به مدرسه و امر تعلیم و تربیت اهمیت قائل شوند، دانش آموز نیز به مدرسه و آموزگار خود احترام بیشتری قائل خواهند شد.
محمود زرین در جلسه اولیا و مربیان و دانش آموزان روستای آرموداق، مشغله های زندگی و شغلی والدین را عامل کاهش  توجه، کنترل و حساسیت آنها به امورات و خواسته های فرزندان عنوان نمود.
 وی گفت: همگان بر این امر واقفند که بدون همکاری خانه و مدرسه، تربیت کودکان و نوجوانان با مشکل مواجه شده و  هیچ یک به تنهایی در تربیت فرزندان موفق نخواهند شد.
 بخشدار کندوان همکاری بین اولیا و مربیان مدارس را سبب آموزش و تربیت هر چه بهتر دانش آموزان عنوان نموده افزود: یکی از اساسی‌ترین مباحث در مشارکت والدین، آموزش و برانگیختن آنان در تربیت فرزندان است.
در پایان این مراسم با اهدا جوایزی از دانش آموزان و اولیای آنان تجلیل شد.