آخرین خبرها

بخشدار کندوان: تلاش برای ایجاد اشتغال در بخش به تامین معیشت روستائیان کمک می کند


بخشدار کندوان گفت: رونق اقتصاد و اشتغال در بخش نیازمند سرمایه گذاری بوده و سبب تامین معیشت روستائیان می شود.
محمود زرین در جمع اهالی روستای بناروان و روستاهای همجوار ضمن قدردانی از حمایت و همراهی مردم  گفت: مردم این بخش  همواره در همه صحنه ها حضور داشته و هر جا که لازم بوده مشارکت نموده اند.
 وی با بیان اینکه تمامی توفیقاتی بدست آمده در بخش کندوان  با مشارکت و پشتیبانی تک تک اهالی به دست آمده افزود: دهیاران و شوراهای اسلامی نیز با پشتیبانی اهالی و با حمایت دولت در تمام روستاها کارهای بزرگی را به اجرا رسانده اند اما مردم ما استحقاق بیش از اینها را دارند که باید مسئولین و مردم بیش از پیش در کنار هم بوده و مشارکت نمایند.
زرین در پایان از تخصیص اعتبارات خوبی در مسیر سرمایه گذاری خبر داده گفت:  ما مسئولین نیز همواره  آماده ارائه خدمات به سرمایه گذاران و هموار نمودن  مسیر برای آنان هستیم.