بخشدار کندوان میانه از مشارکت 750 میلیون ریالی اهالی روستای نقلان در حل مشکل راه روستا و مشارکت مردمی در انتقال آب شرب به روستا خبر داد

محمود زرین با حضور در روستای نقلان  و در جمع اهالی ادامه داد: با جمع آوری خودیاری اهالی و با همکاری اداره آب وفاضلاب روستایی مشکل انتقال آب به روستای نقلان حل خواهد شد.  

وی گفت: با توجه به مشکلاتی که در مسیر گاز رسانی  به روستای نقلان بوجود آمده بود الحمدالله مسئله حل و با عنایت خداوند، زمستان امسال شاهد استفاده از این نعمت الهی خواهیم بود.

زرین همچنین گفت: در صورت آمادگی اهالی به مشارکت در آب شرب روستا، با برآورد هزینه  مشکل آب شرب این روستا نیز رفع خواهد شد.