آخرین خبرها

رییس کمیته امداد شهرستان میانه از جمع آوری بیش از سه میلیارد ریال زکات در سال گذشته در سطح شهرستان خبر داد.

 

رییس کمیته امداد شهرستان میانه با بیان این مطلب در همایش منطقه ای احیاء زکات در شهرستان گفت: در سال گذشته در سطح شهرستان مبلغ سه میلیاردو سیصدو سی  و هشت میلیون و هفتصدو پنجاه و پنج هزارو نهصدو شصت ریال زکات جمع آوری شد.


فرج الله جعفری با اشاره به فلسفه زکات ، آن را علاوه بر عمل اخلاقی و رسیدگی به امور محرومین جامعه نوعی عبادت خواندو افزود: اسلام برای تامین کمبودها ، نیازمندیهای فقراو درماندگان ، دیگر مصارف ضروری جامعه و اجرای تامین اجتماعی زکات را واجب کرده تا زمینه سعادت و سلامت جامعه و توازن آن را فراهم آورد.
وی تشکیل شورای داخلی ستاد احیای زکات شاخه میانه ، تشکیل ستادهای فرعی احیای زکات ، آموزش عاملین زکات ، برگزاری همایش زکات در سه منطقه جداگانه شهرستان ، تجلیل از زکات دهندگان سال زراعی 87 ، معرفی 17 روستا جهت برخورداری از طرح تشویقی معادل زکات به استان و ... را از عملکرد دبیرخانه ستاد احیای زکات شهرستان در راستای اجرای دستوالعمل ستاد الحیای زکات و ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی زکات ذکر کرد.
جعفری در پایان  پرداخت زکات را موجب بیمه کردن مال و وسیله تقرب به خدا عنوان کرده افزود: زکات آثار فردی ، اجتماعی و اقتصادی زیادی را در پی دارد و در اقتصاد جامعه توازن ایجاد کرده همچنین موجب فرو نشاندن غضب الهی و کفاره گناهان و سبب استجابت دعا و قبولی نماز و مایه جاودانگی می شود.