آخرین خبرها

سانحه تصادف در محور ميانه زنجان ، دو كشته و زخمي بر جاي گذاشت.


در اثر برخورد سه دستگاه كشنده بروك وي ، كشنده اينتر ناش و پيكان سواري در ساعت 10/22  شب گذشته دركيلومتر 3 محور ميانه زنجان

دو سرنشين پيكان به شدت مصدوم شده و به تبريز انتقال داده شدند كه يكي از سرنشينان به علت شدت صدمات وارده در راه اعزام به تبريز جان باخت .
به گزارش فرماندهي پليس راه ميانه علت اين حادثه بي احتياطي از جانب وسيله كشنده اينترناش كه قصد سبقت غيرمجاز  از خودروي در حال سبقت را داشت  اعلام شد كه  نسبت به هردو وسيله ديگر مقصر شناخته شد.