آخرین خبرها

واژگونی خودرو موجب کشته و زخمی شدن دو نفر از هموطنان گردید .

 
بنابر گزارش پاسگاه انتظامی شهید فرجی میانه در پی اعلام مرکز پیام 110 مبنی بر یک فقره واژگونی خودرو ردر اتوبان پیامبر اعظم واقع در 178 کیلو متری زنجان تبریز عوامل آن یگان به محل اعزام شدند .

 در این واژگونی راننده خودرو کامیون بنز شش چرخ حدوداً 50 ساله در دم فوت و سرنشین که او هم حدوداً 50 ساله به نظر می رسید و هر دو اهل و ساکن نائین همدان بودند مصدوم شد که به اورژانس هشترود اعزام شدو افسر تصادفات پس از بازدید از محل علت واژگونی را ترکیب و تقارن دو خطا به نسبت مساوی 1 – بی احتیاطی از جانب مسئولین راه و ترابری بعلت ریختن ماسه در باند اظطراری و مقداری از آن در باند سواری بود .و2 -  بی احتیاطی از جانب راننده کامیون بنز بعلت عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی دانست .