آخرین خبرها

کشف آرد قاچاق از خودروی وانت پیکان در میانه


به گزارش کلانتری 11 امام مقارن ساعت 30/1 دیروز

 

فرماندهی محترم انتظامی شهرستان میانه در حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یکدستگاه وانت پیکان حامل 6 کیسه آرد خبازی قاچاق بوده مشکوک و پس از توقف جهت سیر مراحل قانونی به اکیپ گشت این یگان تحویل و مراتب به فرمانداری جهت قاچاق بودن آن منعکس و تایید شد که حسب هماهنگی های انجام گرفته تحویل اداره غله شهرستان گردید.