آخرین خبرها

معاون سیاسی؛ اجتماعی فرمانداری ویژه میانه: غنی سازی اوقات فراغت باید با آورده های جسمی؛ روانی و مهارتی همراه شود

ggsshh

معاون سیاسی؛ اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان میانه با اشاره به بیش از دو سال وقفه در فعالیت های جمعی نوجوانان و جوانان گفت: امسال باید تمامی فعالیتها جهت غنی سازی اوقات فراغت با دور کردن نوجوانان و جوانان از فضای مجازی با سه محور آورده های جسمی؛ روانی و مهارتی همراه شود.

فرید قشلاقی در جلسه کمیته کارشناسی اوقات فراغت و نشاط اسلامی اضافه کرد: با آماده شدن این سه محور اصلی؛  نوجوانان و جوانان ما برای حضور در فعالیتهای اجتماعی؛ ورزشی؛ فرهنگی؛ تفریحی و مهارتی مشتاق تر خواهند شد.

وی ارائه محتوای سالم از لحاظ تربیتی؛ آموزشی و پرورشی را سبب سالم سازی شخصیتی در بین قشر نوجوان و جوان جامعه عنوان کرده بر لزوم برنامه ریزی و محتواسازی در جهت غنی سازی اوقات فراغت آنها تاکید کرد.

قشلاقی از ادارات آموزش و پرورش؛ فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ پایگاههای بسیج و کانونهای مساجد خواست تا نگذارند الگوهای ناشایست رفتاری برگرفته از فضاهای مجازی در جامعه تسری یابد.

معاون سیاسی؛ اجتماعی فرماندار ویژه میانه با اشاره به محدودیتهای موجود در راستای واگذاری ساختمان های دولتی؛ نیمه دولتی و خصوصی برای استفاده در موضوع اوقات فراغت دانش آموزان گفت: می توانیم با در اختیار گذاشتن حیاط مدارس برای ساعات محدود در اختیار کانونهای مساجد و پایگاههای بسیج در استفاده فرزندانمان از فضاهای سالم بکوشیم.

ggsshh