آخرین خبرها

پل شکسته در خروجی روستای چتاب علیا ترمیم می شود

viber image 2022 06 23 17 06 21 872 copy
در پی خبر شکسته شدن پل خروجی روستای چتاب علیا به سمت روستای خلیفه باغی، کوشافر بخشدار تلاشگر بخش مركزی با همراهی محمدی رئيس اداره راه  و یعقوبی رئيس شوراى بخش مركزى در محل حضور یافته و از پل شكسته و تخريب شده بازدید نمودند.
در این بازدید بخشدار مرکزی دستور لازم جهت ترميم پل با مساعدت اداره راه و ساماندهى آب عبورى از زير پل مذكور بابت سهولت تردد اهالى توسط دهيارى را صادر نموده و خواستار تسریع در انجام آن شدند.