آخرین خبرها

رزمایش صرفه جویی در مصرف آب و برق در ادارات میانه برگزار شد

razzzm

رزمایش صرفه جویی در مصرف آب و برق از سوی سپاه میانه با حضور معاون سیاسی؛ اجتماعی فرمانداری ویژه میانه و اعضای شورای اداری و نهادهای نظامی و انتظامی برگزار شد.

معاون سیاسی؛ اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان میانه در این رزمایش بر لزوم فرهنگ سازی جهت اصلاح در الگوی مصرف با همراه نموزن مردم تاکید کرد.

فرید قشلاقی؛ هدف دولت کار و کرامت سیزدهم در گذر از شعار و ورود به میدان عمل عنوان نمود و افزود: در فرهنگ سازی جهت صرفه جویی تحکم جوابگو نبوده و مشوقها تاثیرگذاری بیشتری دارند.

قشلاقی توزیع لامپهای رایگان کم مصرف در بین مردم را یکی از مشوقها در مصرف بهینه از انرژی برق عنوان نمود.

وی در پایان از ادارات و نهادهای انتظامی و نظامی خواست تا به صورت میدانی و قابل اجرا در فرهنگ سازی جهت اصلاح الگوی مصرف در بین مردم وارد عمل شوند.