آخرین خبرها

با حضور فرماندار ویژه میانه، مشکلات روستاهای دهستان کله بز غربی میانه بررسی شد

با حضور مسعود سعادتی معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه در روستای عجمی، از روستاهای دهستان کله بز غربی بخش مرکزی میانه، مشکلات و مسائل حدود 17 روستا مورد بررسی قرار گرفت.

در این برنامه که بخشدار مرکزی و جمعی از روسای ادارات نیز حضور داشتند، دهیاران و شوراهای روستاها به بیان مسائل روستای خود پرداختند و روسا در خصوص آن توضیح ارائه کردند.

در نهایت در خصوص موارد مطرح شده تصمیم گیری شد و طبق دستور فرماندار، مقرر شد دستگاهها و ادارات مربوطه در جهت رفع مشکلات و نواقصات اقدام و نتیجه را به فرمانداری اعلام کنند.

IMG 0090IMG 0090

IMG 0090IMG 0090IMG 0090