آخرین خبرها

معاون سیاسی؛ اجتماعی فرماندار ویژه میانه: یکی از عوامل بروز مشکلات اجتماعی،کمبود آموزش مسئولیت پذیری در بین نسل نوجوان و جوان امروزی است

aasssdddsdsa

معاون سیاسی؛ اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان میانه کمبود مهارت آموزش در زمینه مسئولیت پذیری نوجوانان و جوانان را سبب بروز بسیاری از مسائل اجتماعی از جمله بروز طلاق خوانده گفت: نباید خانواده ها از موضوع آموزش مسئولیت پذیری در بین نسل نوجوان و جوان امروزی غافل شوند.

فرید قشلاقی در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان میانه با تصریح بر اینکه مسائل اقتصادی از اولویت دارترین مسائل برای ازدواج و طلاق است اما تنها عامل نیست اضافه کرد:  نبود آموزش های مهارتی فردی و اجتماعی ضعفی بزرگ برای جامعه به شمار می رود.

وی همچنین اضافه کرد: بر اساس آمارها، طلاق در خانواده های مرفه بیشتر مشاهده می شود و علت یابی ها بیانگر کمبود روحیه مسئولیت پذیری در قبال خانواده و جامعه در بین خانواده هاست و این موضوع نهادینه نشده است.

قشلاقی سلب مسئولیت پذیری از فرزندان توسط والدین را مایه تاسف خواند و گفت: برخی خانواده های امروزی تمامی امور فرزندان خود را بعهده می گیرند و از آنها فقط انتظار درس خواندن دارند در حالیکه اثرات و آسیب این امر پس از ازدواج فرزندان بروز و نمود خواهد کرد.

معاون سیاسی؛ اجتماعی فرماندار ویژه میانه با تاکید بر اینکه؛ این جلسات نباید صرفا برای ارائه گزارش و آمار و ارقام بوده، بلکه باید خروجی عملی داشته باشد خواستار احصاء مهارتها و برنامه های مختلف در جهت تقویت بنیان خانواده ها شد.

قشلاقی در پایان بر لزوم برنامه ریزی لازم از سوی کارگروهها و تعیین مسئولیتها و متولیان در جهت آموزش مهارتهای مناسب فردی و اجتماعی برای تقویت و تحکیم بنیان خانواده و پرهیز از جزیره ای عمل کردن تاکید کرد.

aasssdddsdsa