آخرین خبرها

با پیگیری بخشدار بخش مرکزی دکل مخابراتی روستای برنلیق مددخان راه اندازی می شود

viber image 2022 06 08 14 05 21 861 copy copy
با نصب تجهیزات آنتن دهی دکل مخابراتی روستای برنلیق مددخان از توابع بخش مرکزی میانه به زودی دکل مخابراتی این روستا به بهره برداری می رسد.
پیرو هماهنگی قلی زاده دهیار روستای برنلیق مددخان با مصطفی کوشافر بخشدار بخش مرکزی میانه در خصوص نصب تجهیزات  آنتن دهی دکل مخابراتی این روستا، دستورات لازم از طرف بخشدار به رئیس اداره مخابرات شهرستان میانه صدور و مقرر گردید اداره مخابرات شهرستان بعد از اخذ مجوزهای لازم از استان تهران و تبریز دکل مورد ذکررا  مورد بهره برداری قراردهد .
لازم به توضیح می باشد که این دکل مخابراتی روستاهای اطراف را نیز تحت پوشش قرار می دهد.