آخرین خبرها

فرماندار ویژه میانه از کارخانه تولید آرد و انبارهای کالاهای اساسی شهرستان بازدید کرد

مسعود سعادتی معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه از کارخانه تولید آرد و انبارهای کالاهای اساسی شهرستان بازدید و وضعیت موجودی انبارها را بررسی کرد.

در این بازدید، معاون سیاسی اجتماعی فرماندار و روسای ادارات صمت، جهاد کشاورزی و تعاون روستایی و غله، فرماندار را همراهی کردند.

20220522 14541020220522 14541020220522 14541020220522 145410