آخرین خبرها

بررسی مصوبات شوراهای اسلامی بخش کندوان

 

01

 

02 copy

04

03 copy copy

سومین جلسه هیات تطبیق و بررسی مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش کندوان به ریاست بخشدار کندوان و با حضور دادستان شهرستان میانه و کارشناس هیات برگزار گردید

حسین زاده در این جلسه بر لزوم برگزاری منظم جلسات و اجرا شدن مصوبات برابر قانون و با نظارت تاکید کرد. 

در این جلسه بخشدار کندوان و دادستان در مورد مسائل حقوقی وقضائی بخش نیز  گفتگو نمودند.

بعد از پایان جلسه بخشدار کندوان به اتفاق دادستان شهرستان از شهرداری ترک بازدید نمود. ایشان در این بازدید بر اجرای طرحهای سرمایه گذاری زودبازده و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری تاکید نمود.

دادستان نیز به جهت پیشگیری از سرقت و پیامد های آن بر لزوم محصور نمودن ضلع جنوبی شهرداری تاکید کرد . 

بخشدار و دادستان با بیان اینکه توسعه و حمایت از فضاهای ورزشی می تواند موجب جلوگیری از آسیب های اجتماعی وفردی گردد از امکانات ورزشی سطح شهر ترک بازدید نمودند. گفتنی از که شهردار ترک نیز در جهت ترویج ورزش در بین اقشار مختلف جامعه علی الخصوص جوانان اعلام آمادگی کرد. 

 

روابط عمومی بخشداری کندوان