آخرین خبرها

بازدید بخشدار کندوان از روستاهای فندقلو و ترناب بخش کندوان

4444 copy

55555 copy copy copy

بخشدار کندوان با حضور روستای فندقلو در جمع اهالی و اعضای شورای اسلامی و دهیار روستا، به بررسی مسائل این روستا پرداخت.

کمبود سهمیه آرد و رانش برخی از نقاط روستا و جاده از جمله مشکلاتی بود که اعضای شورا و دهیار مطرح کردند.

حسین زاده ضمن بازدید میدانی از موارد مطرح شده، از تشکیل جلسه هماهنگی با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در خصوص تامین کمبود سهمیه آرد خبر داده، گفت: در خصوص موضوع رانش نقاطی از روستا و جاده، طرح بازنگری در سال ۱۴۰۰انجام شده و پیگیری های لازم صورت خواهد پذیرفت. 

بخشدار کندوان سپس با حضور در روستای ترناب، مشکلاتی مانند کمبود آب شرب و عدم اجرای طرح هادی این روستا را بررسی کرد.

حسین زاده ضمن قول پیگیری موضوع آب شرب ، عنوان نمود: در مورد طرح هادی کارشناسان و ناظر فنی دهیاریها از روستا بازدید نموده و صورتجلسه ای تنظیم نمایند که به امضاء معارضین برسد تا اقدامات بعدی صورت گیرد. 

در پایان بازدید بخشدار کندوان گفت: با همّت خیّرین و اهالی روستا و مساعدت دولت ساختمان ورزشی در روستای ترناب احداث خواهد شد . 

روابط عمومی بخشداری کندوان