آخرین خبرها

گزارش تصویری/ بازدید میدانی فرماندار ویژه میانه از نانوایی ها و فروشگاهها

بازدید میدانی دکتر مسعود سعادتی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه با همراهی معاون سیاسی اجتماعی و روسای ادارات ناظر بر بازار از فروشگاهها و نانوایی ها

20220515 15194720220515 15194720220515 15194720220515 15194720220515 15194720220515 15194720220515 15194720220515 15194720220515 15194720220515 15194720220515 15194720220515 15194720220515 15194720220515 15194720220515 15194720220515 15194720220515 15194720220515 15194720220515 15194720220515 151947