آخرین خبرها

بازدید بخشدار کندوان از روستاهای آونلیق شیویار ونجان

6365

بخشدار کندوان با همراهی اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای آونلیق از پروژه های انجام شده در روستا بازدید بعمل آورد

حسین زاده در این بازدید روستای آونلیق را یکی از روستاهای بزرگ و دارای پتانسیل و نیروی جوان عنوان کرده و افزود : با پیگیری پایاب سد والحاق زمین به محدوه روستا زمینه اشتغال و اسکان جوانان فراهم می گردد. 

ایشان در ادامه ضمن بازدید از زمین اهدایی برای احداث ساختمان پاسگاه انتطامی، با اعضای شورای اسلامی و دهیار جلسه ای برگزار و به بررسی مشکلات روستا پرداخت 

بخشدار کندوان با حضور در جمع اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای شیویار از محل احداث ساختمان خانه بهداشت بازدید بعمل آورد . ایشان ضمن استماع نظرات اعضای شورای اسلامی و دهیار روستا در خصوص احداث ساختمان خانه بهداشت و جلوگیری از تبدیل زمینهای کشاورزی به خانه باغ قول پیگیری از مراجع مربوطه را داد.

همچنین بخشدار کندوان در جمع اهالی و اعضای شورای  اسلامی و دهیار روستای ونجان حضور یافته و از زحمات آنان  تشکر وقدردانی نمود . اعضای شورا مشکلات روستا از جمله مشکل زمین های اوقافی را مطرح کردند که بخشدار قول پیگیری موضوع در جلسات آتی با اداره اوقاف را داد. 

حسین زاده در بازدید از ساختمان دهیاری روستای ونجان ضمن قول مساعدت، بر پیگیری و تکمیل و تجهیز ساختمان تاکید کرد.

 

روابط عمومی بخشداری کندوان