آخرین خبرها

برگزاری دوره تربیت معلم قرآن کریم«روخوانی و روان خوانی»

برگزاری دوره تربیت معلم قرآن کریم«روخوانی و روان خوانی» با اعطاء گواهینامه کشوری ،مدرس دوره  جناب آقای دکتر حکم آبادی توسط موسسه قرآن وعترت محبان اهل بیت(ع)

photo 2022 05 11 10 33 06