آخرین خبرها

جلسه ملاقات عمومی فرماندار ویژه میانه تشکیل شد

طبق روال دوشنبه های هرهفته، امروز نیز جلسه ملاقات عمومی دکتر مسعود سعادتی معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه تشکیل شد.

در این جلسه مشکلات و مسائل مطرح شده از وی مراجعه کنندگان با حضور روسای ادارات بهزیستی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات فرمانداری در حضور فرماندار ویژه شهرستان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

20220509 10394520220509 10394520220509 10394520220509 10394520220509 10394520220509 10394520220509 10394520220509 10394520220509 103945