آخرین خبرها

بازدید بخشدار کندوان از عملیات تعویض شبکه انتقال آب شرب روستای خانقاه بخش کندوان

حسین زاده بخشدار کندوان از عملیات تعویض شبکه انتقال آب شرب روستای خانقاه بخش کندوان بازدید نمود.

این عملیات با خودیاری اهالی روستا و با نظارت آب و فاضلاب روستایی شهرستان میانه  در حال انجام است که پس از پایان لوله گذاری تخصیص کنتور انجام، و به بهره برداری خواهد رسید. 

روابط عمومی بخشداری کندوان122132