آخرین خبرها

جلسه ملاقات عمومی فرماندار ویژه میانه تشکیل شد

طبق روال دوشنبه های هرهفته، امروز نیز جلسه ملاقات عمومی دکتر مسعود سعادتی معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه تشکیل شد.

در این جلسه مشکلات و مسائل مطرح شده از وی مراجعه کنندگان با حضور روسای ادارات کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات فرمانداری در حضور فرماندار ویژه شهرستان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

20220425 11020420220425 11020420220425 11020420220425 11020420220425 110204