آخرین خبرها

بازدید بخشدار کندوان از سالن ورزشی چند منظوره حوزه مقاومت بسیج شهید باکری بخش کندوان

kkkk copy copy

به گزارش روابط عمومی بخشداری کندوان حسین زاده بخشدار کندوان ضمن بازدید از این سالن از نزدیک در جریان پیشرفت عملیات ساخت قرار گرفته و برای تکمیل و بهره برداری از این سالن (خصوصا بمنظور پدافند غیرعامل) در خصوص تامین قسمتی از مصالح مورد نیاز قول مذاکره با خیّرین بخش در راستای مساعدت و همراهی را دادند. 

همچنین مقرر گردید حوزه مقاومت بسیج مصالح مورد نیاز را برآورد و کتباً به بخشداری اعلام نماید.

روابط عمومی بخشداری کندوان