آخرین خبرها

برگزاری جلسه در راستای حل مشکل زمین شهرداری ترک و آموزش و پرورش منطقه کندوان

به گزارش روابط عمومی بخشداری کندوان جلسه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ به ریاست بخشدار کندوان در محل سالن جلسات بخشداری و با حضور کارشناس امور حقوقی استانداری ، رئیس اداره حقوقی  اداره کل آموزش و پرورش استان ، شهردار ترک ، رئیس شورای اسلامی شهر ترک ، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه کندوان به منظور حل موضوع چندین ساله و جهت بهره مندی طرفین برگزار گردید .در این جلسه مقرر شد موضوع از طریق توافق طرفین و مصالحه بصورت قانونی حل شود در غیر اینصورت مسئله از طریق مراجع قضایی پیگیری و حل خواهد گردید.

روابط عمومی بخشداری کندوان ppp