آخرین خبرها

صنوف فرهنگی و هنری ملزم به دریافت کد Qr شدند.

1 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

براساس این گزارش، صنوف فرهنگی و هنری می‌بایست نسبت به ثبت نام در سامانه ایران من (امید) و دریافت کد از سامانه یاد شده اقدام نمایند.

این ثبت‌نام در راستای اجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا بر بستر سامانه امید انجام می‌گیرد.

گفتنی است آدرس سایت مرکز www.azarsh.ir  می باشد.