آخرین خبرها

جلسه ملاقات عمومی فرماندار ویژه میانه تشکیل شد

طبق روال دوشنبه های هرهفته، امروز نیز جلسه ملاقات عمومی دکتر مسعود سعادتی معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه تشکیل شد.

در این جلسه مشکلات و مسائل مطرح شده از وی مراجعه کنندگان با حضور روسای ادارات کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد مسکن در حضور فرماندار ویژه شهرستان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

20220411 10261820220411 10261820220411 10261820220411 10261820220411 10261820220411 10261820220411 10261820220411 10261820220411 10261820220411 10261820220411 10261820220411 10261820220411 10261820220411 10261820220411 10261820220411 10261820220411 102618