آخرین خبرها

بازدید بخشدار کندوان از روستاهای توشمانلو -لیوانلو - آرموداق و سیدلر بخش کندوان

حسین زاده، بخشدار کندوان در راستای رسیدگی به مشکلات روستاهای بخش از روستاهای مذکور بازدید نمود.

PhotoCollage 164در این بازدید مشکلات اجرای فاز دوم طرح هادی و نبود اینترنت و لکه گیری راه روستای توشمانلو ، اجرای طرح هادی و تامین زمین لازم برای الحاق به محدوده روستای لیوانلو ، آب شرب و سهمیه آرد روستای آرموداق ، اجرای تعریض و طرح هادی و تعویض ترانس برق روستای سیدلر مورد بررسی قرار گرفت .

روابط عمومی بخشداری کندوان