آخرین خبرها

جلسه بررسی موضوعات مرتبط با احداث باند دوم جاده سرچم اردبیل برگزار گردید.

4001217

بنا به دعوت بخشدار کاغذکنان جلسه ای با حضور علی یوسف زاده معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل، سید محمد رضی نژاد رئیس اداره فنی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل، محمد جعفرزاده رئیس اداره نظارت اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل، محبوب حیدری نماینده مهندسین مشاور پروژه احداث باند دوم جاده سرچم – اردبیل و همچنین اعضای شورای شهر و شهردار آقکند در محل بخشداری کاغذکنان تشکیل و مسائل مربوط به احداث باند دوم جاده سرچم اردبیل مطرح گردید.

در این جلسه آذری بخشدار کاغذکنان با اشاره به اهمیت این جاده به مشکلات موجود در باند اول اشاره و همچنین در خصوص رعایت برخی موارد در محدوده بخش کاغذکنان بالاخص ایجاد زیرگذرها، مسیرهای دسترسی، احداث ورودی و خروجی های استاندارد برای تقاطع های راه های روستایی و زیرگذرهای موجود در مسیر قره بلاغ و آقکند تاکید کرد. در ادامه با توجه به پیگیری های انجام شده آقای یوسف زاده اشاره کردند که با عنایت به مطالعات انجام شده تمامی موارد ذکر شده در دستور کار اجرا قرار خواهد گرفت.