آخرین خبرها

بهینه سازی برق روستای صومعه کبودین انجام گرفت

بهینه سازی روستای صومعه کبودین از روستاهای طرح بهارستان شهرستان میانه با نصب حدود ۴۰ اصله پایه و تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگه دار و بهینه سازی تابلو و پست هوایی توسط اکیپ نوسازی شهرستان میانه

 

IMG 20220206 WA0008 copy copyIMG 20220206 WA0008 copy copyIMG 20220206 WA0008 copy copyIMG 20220206 WA0008 copy copyIMG 20220206 WA0008 copy copyIMG 20220206 WA0008 copy copy