آخرین خبرها

روز جهانی افراد دارای معلولیت گرامی باد

۱۲ آذرماه(۳ دسامبر)، مصادف با روز جهانی افراد دارای معلولیت، فرصت ارزشمندی است برای پاسداشت این قشر و آنانکه با پیوند همت و اراده، خودسازی و خودباوری را باور کرده اند و در صحنه ی زندگی با جسارت و درایت، نقش خود را به بهترین شکل ایفا نموده و درکنار سایر آحاد جامعه، به سازندگی و بالندگی می پردازند. روز جهانی معلولین، فرصتی است مغتنم تا همه با هم بکوشیم افکار و اذهان عمومی را جهت باور هرچه بیشتر این عزیزان سوق دهیم و در زمینه ی تحقیق هر چه بیشتر قانون حمایت از حقوق معلولان بکوشیم. اینجانب به نیابت از کلیه همکارانم، روز جهانی معلولین را به تمامی افراد دارای معلولیت، تبریک عرض نموده و از خداوند منان توفیقات روزافزون برای همه ی آنان خواهانم. محمدرضا جروقی؛ رییس اداره بهزیستی شهرستان میانه.

بنر 1 روز جهانی معلولین 1400

بنر 2 روز جهانی معلولین 1400