آخرین خبرها

جلسه بررسی و رسیدگی به موضوعات حوزه بهداشت و درمان بخش کاغذکنان

4000825

         در این جلسه که به ریاست ابوالفضل آذری بخشدار کاغذکنان و با حضور اعضای شورای شهر، شهردار آقکند و رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ویژه میانه در محل بخشداری کاغذکنان تشکیل گردید، بخشدار کاغذکنان ضمن قدردانی از زحمات مجموعه بهداشت و درمان خصوصاً در جریان واکسیناسیون کرونا، به مشکلات موجود در زمینه بهداشت و درمان بخش کاغذکنان و کمبود پزشک در مراکز بهداشت و درمان سطح بخش اشاره و ضمن تاکید بر اهمیت بهداشت در جامعه و نیز موارد درمانی، خواستار تکمیل نواقصات موجود در بخش شد. در ادامه نیز رئیس بهداشت و درمان شهرستان میانه ضمن تشریح اقدامات انجام یافته در ماههای گذشته، به استقرار دائمی دندانپزشک و مسئول آزمایشگاه در سطح بخش اشاره کرد و افزود پزشک دائمی در مرکز آقکند مستقر و به زودی پزشک مرکز قره بلاغ نیز مستقر خواهد شد.

        در ادامه نیز موارد مربوط به ایجاد مرکزی برای حضور پزشکان بومی بخش جهت خدمت رسانی به اهالی مورد بررسی قرار گرفت.