آخرین خبرها

بخشدار کاغذکنان از اجرای فاز یک طرح هادی روستای خورده بلاغ بازدید کرد.

4000616

        آذری بخشدار کاغذکنان از روند اجرای طرح هادی روستای خورده بلاغ بازدید که با همکاری دهیاری و اهالی محترم روستای یاد شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می باشد بازدید نمود. در بازدید از این پروژه بخشدار کاغذکنان ضمن قدردانی ازعوامل اجرایی خواستار همکاری بیش از پیش اهالی روستا در زمینه تسهیل اجرای پروژه گردید.