آخرین خبرها

بخشدار کاغذکنان از پروژه اجرای فاز دوم طرح هادی روستای آستانجین بازدید کرد

4000610

بخشدار کاغذکنان از پروژه اجرای فاز دوم طرح هادی روستای آستانجین که با اعتبار ۴۲۰۰ میلیون ریالی از طرف بنیاد مسکن و با همکاری دهیاری و اهالی محترم روستا در دست اجرا می باشد بازدید نمود. بخشدار کاغذکنان در بازدید از روند اجرای این پروژه که با تسطیح معابر روستا و معبر گشایی توسط دهیاری و اهالی محترم روستا و سنگفرش معابر توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دست اجرا می باشد، از همکاری دهیاری و اهالی محترم روستای آستانجین قدردانی نمود.