آخرین خبرها

اختلال خیابان شاهد

به اطلاع مشترکین تلفن ثابت ساکن در  خیابان شاهد کوچه های شهرداری، گلسار، باباخانی، خانمحمدی و شهید اسدی، خیابان ارشاد روبروی بوستان دانش می رساند از روز دوشنبه مورخه 1400/05/04 لغایت روز چهارشنبه 1400/05/06 بعلت عملیات توسعه و برگردان اختلالاتی در تلفن های ثابت منطقه و اینترنت وجود خواهد داشت. ضمنا پیش شماره مناطق فوق به 52201 تغییر خواهد یافت.

روابط عمومی اداره مخابرات میانه