آخرین خبرها

اختلال شهرک اندیشه ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

به اطلاع مشترکین تلفن ثابت ساکن در  شهرک اندیشه کوی سعدی، بخشی از کوی حافظ، جنب باشگاه یوسف کرمی، آپارتمانهای گلستان و آپارتمانهای امین بتن می رساند از روز یکشنبه مورخه 1400/04/27 لغایت روز چهارشنبه 1400/04/30 بعلت عملیات توسعه و برگردان اختلالاتی در تلفن های ثابت منطقه و اینترنت وجود خواهد داشت. ضمنا پیش شماره مناطق فوق به 52206 تغییر خواهد یافت.

روابط عمومی اداره مخابرات میانه