راه روستایی ورزقان با ۴۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت مشارکتی عنقریباً اجرا خواهد شد

6666

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه از بهسازی و آسفالت راه روستایی ورزقان در بخش ترکمانچای میانه طی روزهای آتی با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال خبر داد.

دکتر محمدرضا مشایخی اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی های قبلی از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۹ سال 1398 که مقرر شده بود چندین راه روستایی با مشارکت اهالی به اجرا درآید راه روستای شیخدراباد در حال اجرا بوده و با تخصیص اخیر قیر؛  اجرای پروژه ادامه خواهد داشت همچنین راه روستایی ورزقان از محل همین اعتبارات و با مشارکت ۹ میلیارد ریالی اهالی در مجموع با ۴۰ میلیارد ریال اعتبار در مرحله عقد قرارداد و ترک تشریفات بوده و در حال واگذاری به پیمانکار مربوطه است.

وی اضافه کرد: در چند روز آتی زیرسازی؛ تثبیت و بهسازی و آسفالت راه روستای ورزقان آغاز خواهد شد که بعد از آن بلافاصله آسفالت خواهد گردید.