معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه از تخصیص ۳۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای پمپاژ واحد عمرانی داش‌کسن و شیخدراباد خبر داد

51000

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه از تخصیص ۳۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل مجوز اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جهت تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و طرح های ملی استانی شده با اولویت پیشرفت فیزیکی خبر داد و گفت: در همین راستا دو طرح پمپاژ واحد عمرانی داشکسن و شیخدرآباد که دارای پیشرفت فیزیکی است با طی مراحل بعدی آن به اچرا خواهد رسید.

دکتر محمد رضا مشایخی  اضافه کرد: براساس قانون مذبور  به دستگاه ها اجازه داده شده تا از طریق وزارت نیرو و سازمان آب به تخصیص اعتبار برای طرح های عمرانی اقدام کنند.

وی تعهد هر کشاورز در این روستاها را ۳۵۰ میلیون ریال عنوان و تصریح کرد: در چندین روز آتی ارزیابی نهایی در حضور کارشناسان استانی و شهرستانی انجام خواهد گرفت که بعد از طی مراحل و تشریفات قانونی بعدی آن عملیات اجرایی پمپاژ این واحدهای عمرانی آغاز خواهد شد.