آخرین خبرها

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه در تماس تلفنی با مدیرعامل برق منطقه ای خواستار کاهش نوسانات قطعی برق شهرستان میانه شد

 

9888

دکتر محمدرضا مشایخی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه پیرو قطعی های نامنظم و  بعضا بدون اطلاع چند روز گذشته، در تماس تلفنی با مدیرعامل برق منطقه ای استان خواستار کاهش نوسانات  قطعی برق و اطلاع رسانی بموقع با زمانبندی مدیریت توزیع برق طبق ماه گذشته شد.

وی در این گفتگو صبوری مردم، اصناف و کسبه را قابل تقدیر دانست و افزایش دما، کاهش بارندگی ها و مصرف بیش از اندازه بار توزیعی مصرف برق شهرستان را عامل اعمال مدیریت اضطراری بار اعلامی دانست و گفت امروز همه باید در شرایط پیش آمده با احساس مسئولیت نسبت به مدیریت اوضاع در کاهش مصرف آب و برق اهتمام ورزیم.

معاون استاندار همچنین بر اطلاع رسانی دقیق از سوی شرکت توزیع برق تاکید کرد و افزود این حق مردم است که از زمان خاموشی ها اطلاع داشته باشند، تا بتواند اوضاع زندگی خود را مدیریت کنند.