تایید صحت انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی شهرستان میانه

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه از تأیید صحت انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی در شهرستان میانه توسط شورای نگهبان خبر داد.

صحت انتخابات میاندوره ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه میانه تایید شد.

دکتر محمدرضا مشایخی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه گفت انتخابات میاندوره ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان میانه، ۲۸ خرداد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان میانه برگزار شد و مراتب تائید صحت انتخابات  مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه میانه از سوی شورای نگهبان اعلام شد.

8999 copy copy