آگهی نتیجه انتخابات اولین میاندوره‌ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان میانه

آگهی نتیجه انتخابات اولین میاندوره‌ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان میانه

 

photo 2021 06 20 19 58 50