آخرین خبرها

آگهی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری (حوزه انتخابیه شهرستان میانه)

آگهی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری (حوزه انتخابیه شهرستان میانه)

?️جمع رای ماخوذه ۸۰۱۹۱ برگ 

?️آقای سید ابراهیم رئیسی دارای ۴۴۵۷۰ رای

?️آقای محسن رضایی میرقائد دارای ۹۵۷۶ رای

?️آقای عبدالناصر همتی دارای ۸۵۳۵ رای

?️آقای میرحسین قاضی زاده هاشمی دارای ۳۰۷۹ رای

9a313a10 26fc 4605 aa6d a600dd814054